Програмата

Изтеглете брошурата на Superbrands България за 2015 г.

Глобалната програма Superbrands е създадена във Великобритания през 1995 г. Оттогава до днес организацията разширява своята дейност – вече в 88 страни, затвърждавайки авторитета си на независим арбитър в брандинга, който работи активно с повече от 5000 водещи търговски марки по света, както и с най-ярките имена в маркетинга, бизнеса и обществения живот.

В края на 2005 г. към програмата се присъедини и България.

Организацията не предлага консултантски услуги, тя не е свързана с нито една бизнес или медийна група. Това гарантира нейната обективност в процеса на селекция и я освобождава от пристрастието да подкрепя или игнорира определен бранд. Superbrands промотира брандинга като професионална дисциплина, която стимулира развитието на модерната икономика и създава дълготрайни връзки както с потребителите, така и с инвеститорите, акционерите, медиите и т.н. Чрез ярките примери и историите на успеха на изключителните марки (Brand Case Study) организацията популяризира най-добрите бизнес практики в света. На отделните пазари съществуват различни схеми за награждаване, които варират от маркетингова ефективност до отличия за ПР представяне. Superbrands е единствената международно призната награда за успешен брандинг, а нейните издания – Superbrands, в някои страни Topbrands, американското издание Greatest Brands и френското Le Virves Des Grandes Marques, се възприемат като световни библии, които разглеждат изключителните марки.

В основата на всяка програма Superbrands стои независимо и доброволно жури от водещи експерти и личности – Борд на Superbrands, всеки от които може да даде професионална оценка за представянето на марките на пазара или в сектора, който подлежи на проучване. Обикновено Бордът се състои от специалисти в следните три области:

  • авторитетни представители на агенции, работещи в различни сфери на маркетинга;
  • утвърдени мениджъри на ключови компании, локални или глобални, които оперират в съответната страна;
  • водещи журналисти от влиятелни медии.


СЕЛЕКТИВЕН ПРОЦЕС
Методиката за подбор и оценяване на брандовете е универсална за всички страни, реализиращи програмата Superbrands.
Първоначално Superbrands се фокусира върху най-забележимите марки на националния пазар, като се използват множество достоверни източници, статистически данни и анализи на водещи маркетингови агенции и авторитетни медии, с които организацията си партнира при осъществяването на проекта.
От хилядите марки, разглеждани в началото на всеки проект, приблизително 1500 влизат в списък, който се предоставя за оценяване на независимото и доброволно експертно жури – Борда на Superbrands.
Най-ниско класираните марки (около 50%) се елиминират след този етап. За останалите брандове се провежда представително гласуване в Интернет сред широк кръг потребители. Това дава възможност общественото мнение да се разгледа успоредно с това на експертите. Резултатите от двете гласувания се обединяват в съотношение 50% Борд : 50% онлайн вот.
Най-ниско оценените марки отново се елиминират. Престижния статус Superbrand получават водещите 500 бранда, към които глобалната организация Superbrands отправя покана за участие в официалната публикация.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
В процеса на оценяване експертите и потребителите се ръководят от следните критерии:

  • КАЧЕСТВО. Символизира ли марката качеството на предлаганите продукти или услуги?
  • НАДЕЖДНОСТ. Ползва ли се с доверие брандът, поддържа ли висок стандарт на продуктите или услугите?
  • РАЗЛИЧИЕ. Добре позната ли е марката в своя сектор? Успешно ли се разграничава от конкурентите си? Притежава ли индивидуалност и ценности, които я правят уникална на пазара?

ОФИЦИАЛНИЯТ СИМВОЛ НА SUPERBRANDS
Superbrands е свидетелство за изключителната репутация на марката сред настоящи и потенциални клиенти, партньори, инвеститори, средства за масова информация. Брандовете използват специалния символ в разнообразието от форми и послания на своите маркетингови комуникации, за да покажат на потребителите и на партньорите си постигнатото високо признание за отличен брандинг (по подобен начин компаниите използват знака на ISO).

ПРОМОЦИЯ НА МАРКАТА

  • Две страници презентация на марката (Brand Promotion) в официалната публикация на Superbrands за България 2015-2016 година и в интернет www.superbrands.bg, www.superbrands.com;
  • Лиценз за използване на официалния символ на Superbrands за 2015-2016 година;
  • Медийно и PR експониране;
  • Участие в заключителната церемония по връчване на наградите Superbrands на престижния Tribute Event и галавечерята.

 ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС И ВЪВ

ВИДЕО

Superbrands 2012-2013 - церемония по награждаването

Superbrands 2009-2010 - церемония по награждаването

Светът на Superbrands