Проф. Веселин Благоев
board member

Председател
Българска асоциация по маркетинг

Проф. Веселин Благоев

Проф. Веселин Благоев е директор  на МВА програмата на Cardiff Metropolitan University във Висше училище по мениджмънт (ВУМ), Варна. Той има докторат по маркетинг и иновационен мениджмънт от Техническия университет в София и е професор по маркетинг и мениджмънт във ВУМ, София. 

Проф. Благоев има богата кариера като професионален мениджър. Бил е гл. секретар на Министерски съвет (1994), изп. директор на Агенцията за приватизация (1995–1997), гл. изп. директор на Кредитна банка АД (1997–1998), гл. редактор на BusinessWeek Bulgaria (2006–2008), зам.ректор на ВУМ (2014–2020). Понастоящем освен МВА директор във ВУМ той е председател на Българската асоциация по маркетинг, член на УС на БТПП, както и на Борда на Superbrands България.

Проф. Благоев е автор и съавтор на 11 книги по маркетинг мениджмънт, иновационен мениджмънт, културна антропология, публикувани в България, Русия, САЩ и Великобритания, както и на над 60 научни статии.

Обратно към всички

Проф. Веселин Благоев

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.