Нашите
Издания

Изданията Superbrands са своеобразна енциклопедия на най-забележителните търговски марки, известни в десетки страни по света като Библията на брандинга. Те имат широка читателска аудитория, ползват се с авторитет и доверие сред деловите кръгове, ключовите публики и потребителите, защото дават отлична представа за лидерите на националния пазар и за неговото развитие. Компаниите успешно използват книгите, за да демонстрират историята и съвременните достижения на своите брандове, те са ценен корпоративен подарък за клиенти, партньори, журналисти и инвеститори.

2019/2020
Superbrands 2019/2020

2017/2018
Superbrands 2017/2018

2015/2016
Superbrands 2015/2016

    

Символът
Superbrands

Superbrands е свидетелство за изключителната репутация на марката сред настоящи и потенциални клиенти, партньори, инвеститори, средства за масова информация. Брандовете използват специалния символ в разнообразието от форми и послания на своите маркетингови и публични комуникации, за да покажат на потребителите и на партньорите си постигнатото високо признание за отличен брандинг.

Виж примери

    

Персонализирани
Обложки

Изданията Superbrands са своеобразна енциклопедия на най-забележителните търговски марки, известни в десетки страни по света като Библията на брандинга. Те имат широка читателска аудитория, ползват се с авторитет и доверие сред деловите кръгове, ключовите публики и потребителите, защото дават отлична представа за лидерите на националния пазар и за неговото развитие. Компаниите успешно използват книгите, за да демонстрират историята и съвременните достижения на своите брандове, те са ценен корпоративен подарък за клиенти, партньори, журналисти и инвеститори.

BergHOFF
Bulstrad
Deroni
Fibank
Golden Rose
Net1
Penkov, Markov & Partners
Terra Tangra
Unimasters

    

Промоция
на марката

  • Две страници презентация на марката (Brand Promotion) в официалната публикация на Superbrands за България 2021/2022 година и в интернет www.superbrands.bg, www.superbrands.com;
  • Лиценз за използване на официалния символ на Superbrands за 2021/2022 година;
  • Медийно и PR експониране;
  • Участие в заключителната церемония по връчване на наградите Superbrands на престижния Tribute Event и галавечерята.

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.