За нас
Superbrands

Глобалната организация Superbrands

Глобалната организация Superbrands е независима институция, фокусирана върху брандинга. Тя отличава и промотира изключителните търговски марки, които се открояват и доминират над всички останали в рамките на националния пазар. Организацията провежда конкурса за отличията Superbrands и осъществява едноименната промоционална програма, която е представена в над 80 страни по целия свят.

През 2005 г. България стана официален член на глобалната организация Superbrands.

 

Дефиницията

Какво означава Superbrand?

Superbrand е марка, която е изградила отлична репутация в своя сектор и предлага значителни материални и емоционални предимства пред конкурентите. Тези преимущества съзнателно или несъзнателно признават потребителите и в тях са готови да инвестират.

Superbrand символизира качество, надеждност и различие.

    

Селективен
Процес

 

Методиката на подбор и оценяване на марките е универсална за всички страни, реализиращи програмата Superbrands и се осъществява в три последователни етапа:

01

Номинация на най-забележимите марки на националния пазар въз основа на достоверни източници, статистически данни и пазарни анализи.

02

Експертна оценка от членовете на независимото и доброволно жури – Борд на Superbrands.

03

Национално гласуване на потребителите в интернет. Това дава възможност общественото мнение да се разгледа успоредно с това на експертите.

Експертната и потребителската оценка имат еднаква сила (50% към 50%) за финалния резултат на марката.

Резултатите от проучването на Superbrands Bulgaria за изданието за 2021/2022 г., проведено през април–май 2021 г. можете да видите тук.

    

Критерии
За оценяване

В процеса на оценяване експертите и потребителите се ръководят от следните критерии:

качество

Символизира ли марката качеството на предлаганите продукти или услуги?

надежност

Ползва ли се с доверие брандът, поддържа ли висок стандарт на продуктите или услугите?

различие

Добре ли е позната марката в своя сектор? Успешно ли се разграничава от конкурентите си? Притежава ли индивидуалност и ценности, които я правят уникална на пазара?


Участието в промоционалната програма Superbrands е само по покана на организацията.

    

Нашите почетни
Награди

Нашите почетни награди

От 2015 г. насам във всяко издание Superbrands Bulgaria връчва и две почетни награди: за промоцията на бранда България и на българската култура по света и за значим социален принос към обществото. 

    

Нашите
Партньори

    

Експертите от
Борда

2021/2022

В основата на всяка програма Superbrands стои независимо и доброволно жури от водещи експерти и личности – Борд на Superbrands, които могат да дадат професионална оценка за представянето на марките на пазара, или в сектора, който подлежи на проучване. Членовете на Борда не получават материално възнаграждение, те нямат право да гласуват за марка, с която имат каквато и да било формална или неформална връзка. Бордът се обновява всяка година и се формира от специалисти в следните три области: експерти, работещи в различни сфери на маркетинга; мениджъри на ключови компании; водещи журналисти от влиятелни медии.

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.