Проф. дфн Христо Кафтанджиев
board member

ФЖМК
СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. дфн Христо Кафтанджиев

Христо Кафтанджиев e доктор на филологическите науки и професор във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“ . Преподава обща теория на рекламата, креативни аспекти на рекламата, реклама и визуална комуникация, интеркултурна комуникация и реклама, маркетингова семиотика, рекламни кампании, търговски марки, интегрирани маркетингови комуникации и др. Чест гост е в чужбина, където чете лекции по маркетингови комуникации на различни стоки и услуги ‒ телекомуникации, автомобили, напитки, финансови услуги, мода, фармацевтика, туризъм, авиоуслуги и др.

Специализирал е в Холандия, Обединеното кралство, Ирландия и Русия. Бил е член на журито на Нюйоркския рекламен фестивал (The New York Festivals) и на журито на немския фестивал по маркетингови комуникации Digital Awards.

Автор е на десет научни книги и на много научни статии по реклама и семиотика. Всичките му книги са издадени и в чужбина.

Христо е главен редактор на международното научно списание American Journal of Linguistics.

Обратно към всички

Проф. дфн Христо Кафтанджиев

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.