Ива Кръшняк
board member

Старши специалист „Маркетинг и комуникации“
GfK – An NIQ Company

Ива Кръшняк

Ива Кръшняк е старши специалист „Маркетинг и комуникации“ в GfK – An NIQ Company.

Ива дългогодишно е част от екипа на GfK групата, понастоящем GfK – An NIQ Company, с над 20 години опит в сферата на рекламата, маркетинга, корпоративните комуникации и връзките с обществеността. Магистър е по икономическа социология (УНСС) и стопанско управление (ТУ). Има завършени програми и работилници в областта на работодателската марка, управление на репутацията, бизнес администрацията (London School of PR, The Business Institute, People Portal).

През последните няколко години Ива е отдадена на доброволчеството като Национален Представител в организацията за международни детски програми CISV.

Обратно към всички

Ива Кръшняк

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.