Доц. д-р Стефан Серезлиев
board member

Заместник-председател
Българска академична асоциация по комуникации

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Д-р Стефан Серезлиев работи професионално и академично в сферата на креативните и творческите индустрии, брандинга, интегрираните маркетингови комуникации, рекламата, визуалните изкуства и дизайна. Завършил е Националната художествена академия в София, магистър по „Графичен дизайн и плакат“. Има докторат по мениджмънт на творческия процес в рекламата, ИМК и брандинга от ФЖМК към СУ и е доцент по брандинг към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Ректор на Театрален колеж „Любен Гройс“, София.

През годините е ръководил творческите департаменти в български и международни агенции за интегрирани бранд и маркетингови комуникации. Носител на Специалната награда за развитие на брандинга в България на Десетото юбилейно издание на конкурса PR Priz през 2010.

Член на: Съюз на българските художници, Съюз на българските журналисти, ICOGRADA (International Council of Communication Design), AAA (American Academy of Advertising) и др. Член на Управителния съвет и заместник-председател на БААК (Българската академична асоциация по комуникации).

Обратно към всички

Доц. д-р Стефан Серезлиев

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.