Хрус-Хрус
brand

„Млин 97“ АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и създател на найпродаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“. „Хрус-Хрус“ са наложени на пазара и търсени продукти вече повече от 40 години. Брандът е първият, който разработва и предлага солети с различни вкусове, които оформят широко портфолио от над 10 разновидности. В основата на развитието на компанията са иновативната бизнес стратегия и откритата комуникация с потребителя. Конкурентоспособността на фирмата е резултат от затворения цикъл на производство – дружеството има собствен зърнодобив и притежава мелница, оборудвана от световния лидер в бранша – немско-швейцарската фирма BUHLER AG. „Млин 97“ разполага и с модернизирана база за производство на солети, оборудвана с високотехнологични машини HASTAMAT Gmbh.

Виж презентацията

Хрус-Хрус

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.