ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС
brand

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС

„Юнимастърс Лоджистикс“ АД е динамична българска компания за управление на доставки със седалище в България и дъщерни дружества в Румъния и Унгария. Специализирана е в предоставянето на широк спектър от иновативни оперативни и технологични решения в областта на транспорта, управлението на товарните превози, логистиката, 3PL/4PL услугите и застрахователното посредничество.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.