Fibank
brand

Fibank (Първа инвестиционна банка) е най-голямата банка с български капитал. Тя е третата по големина на активите банка в България, като по този показател се намира в първа група на банковата система. Към септември 2017 г. тя е сред лидерите по привлечени средства от домакинствата и е сред най-големите институции, подкрепящи бизнеса в страната. Банката си извоюва позиция сред технологичните лидери в банковия сектор в България. Тя обслужва своите клиенти в 155 клона и офиса из цялата страна. Има клон в Кипър и дъщерна банка в Албания.

Виж презентацията

Fibank

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.