СОТ 161
brand

„СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД (СОТ 161) е първата и най-голяма охранителна фирма в страната. Тя извършва сигнално-охранителна дейност, физическа охрана на имущество и специализирана охрана – на ценни пратки и товари, лична охрана, на масови мероприятия. Фирмата проектира, монтира и поддържа всички видове технически системи за сигурност. От 2012 г. за първи път в България СОТ 161 започна да предлага на клиентите си от София и неотложна медицинска помощ.

Виж презентацията

СОТ 161

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.