Unimasters Logistics Plc
brand

„Юнимастърс“ е динамична, дигитално ориентирана компания за управление на веригата на доставки със седалище в България и дъщерни дружества в Румъния и Унгария. Чрез своя новаторски подход вече над 31 години е надежден доставчик на технологично и оперативно усъвършенствани решения с висока добавена стойност в областта на транспорта, управлението на товари, логистиката, 3PL/4PL услугите, електронната търговия, пристанищните и морските операции, митническото посредничество и застраховането. Компанията се стреми да предоставя „по-различно преживяване“ чрез логистично обслужване тип End-to-End, като във фокуса ѝ са точността, качеството, прозрачността, изпълнението на поетите ангажименти, както и желанието за максимална полезност за нейните клиенти.

Виж презентацията

Unimasters Logistics Plc

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.