LEKI
brand

LEKI

LEKI е абсолютен лидер в сегмента на малотрайните колбаси и е сред лидерите във всички останали категории, в които оперира. LEKI е и комуникационно най-активният бранд в България в сектора „Месопреработване и производство на месни продукти“.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.