ALPHA BANK
brand

ALPHA BANK

Alpha Bank е най-голямата гръцка банка в областта на бизнес кредитирането и една от най-бързо развиващите се в банкирането на дребно. Тя присъства на българския пазар от четиринадесет години и днес оперира с мрежа от 120 клона.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.