ICARD
brand

ICARD

„Интеркарт Файнанс“ АД е издател на кредитни карти с логото на MasterCard. Компанията е пълноправен член на MasterCard International, което є дава правото да издава международни кредитни карти, приемащи се в над 210 страни по света, 35 милиона търговски обекта и с достъп до над един милион банкомата. Компанията осигурява високо качество на предлаганите продукти и услуги за своите клиенти, служители и партньори в бизнеса с картови продукти чрез налагане на нови технологии и стандарти.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.