ТРУД
brand

ТРУД

Вестник „Труд“ е во дещият всекидневник в страната. Лидерът на български я печат е с огромен авторитет сред политическите кръгове, бизне са, кул турния и спортни я елит, както и цялото обще ство, а марката „Труд“ е символ на независимост, почтеност и професионализъм. В. „Труд“ е и единственият оцелял стар всекидневник – най-старият на пазара в България, който е з апазил марката си вече 74 години.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.