MYPA
brand

MYPA

Марката МУРА® е на българския пазар повече от двадесет години. Общото между продуктите под марката е истинският млечен шоколад, който е бърз източник на енергия и добро настроение. Но NESTLÉ МУРА® не е само шоколад, бисквита или вафла – тя е позитивната нагласа към света.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.