BMW
brand

BMW

„BMW Фертрийбс ГмбХ България“ е клон на BMW AG – най-успешния производител на премиум продукти и услуги за индивидуална мобилност, лидер в Dow Jones Sustainability Index за автомобилната индустрия през последните осем години. Компанията осъществява своята дейност в България от 2007 г. и активно прилага политиката на BMW Group за придържане към най-високите стандарти за корпоративна отговорност и прозрачна дейност спрямо клиенти, партньори и служители.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.