UNICREDIT BULBANK
brand

UNICREDIT BULBANK

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с 11.9 милиарда лева активи. Тя е на първо място в страната и по показателите: кредити на клиенти, депозити от клиенти, собствен капитал и нетна печалба. В УниКредит Булбанк работят близо 4000 служители в 220 клонове и офиси в България, които обслужват около 1.3 милиона клиенти. УниКредит Булбанк е част от UniCredit Grouр – основна европейска банкова група, глобален играч при управлението на активи и пазарен лидер в Централна и Източна Европа.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.