M3 COMMUNICATIONS GROUP, INC.
brand

M3 COMMUNICATIONS GROUP, INC.

M3 Communications Group, Inc. е безспорният лидер в българската PR индустрия. През 2012 година тя отбелязва своята 18-годишнина. Компанията е творческа лаборатория за новаторски идеи и нестандартни решения за пълно комуникационно обслужване. Висок професионализъм, креативност и създаване на прецеденти в практиката са основните характеристики на дейността на

M3 Communications Group, Inc., която е част от световната верига Hill+Knowlton Strategies.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.