EKO
brand

EKO

Бензиностанции „ЕКО“ са сред петте най-големи петролни вериги на българския пазар, като чрез осигуряването на висококачествени стоки и услуги и безопасни условия на труд показват отношение към околната среда и клиентите си и дават своя социален принос към обществото.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.