DEVIN
brand

DEVIN

Със своята почти двадесетгодишна  история ДЕВИН е най-предпочитаната марка бутилирана вода в страната. Тя е и най-високо оценената българска марка от категорията на бързооборотните стоки в България. Постиженията на бранда се дължат на стратегията на непрекъснати иновации, както и на социално отговорната политика, която компанията води още от създаването си.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.