АРМЕЕЦ
brand

АРМЕЕЦ

„Армеец“ е най-динамично развиващата се компания в застрахователния сектор. Освен автомобилни, имуществени и финансови застраховки, компанията успешно развива и т.нар. лично застраховане – застраховки „Злополука и заболяване“ и застраховки „Помощ при пътуване“. Един от основните приоритети на дружеството е създаването на застраховки, свързани с туризма, а поставената цел – предлагане на нова услуга всяка година.

Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „Армеец“ е учредено през 1996 г.

Посланието на „Армеец“ е „Храброст, Твърдост, Почтеност“.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.