PRISTA OIL
brand

PRISTA OIL

Prista Oil е най-крупният български производител на моторни и индустриални масла. Компанията е с най-голям пазарен дял в продажбите на дребно на автомобилни масла в България и със силно присъствие в страните от Югоизточна Европа, Украйна и Турция. Prista Oil има добре развита дистрибуторска мрежа във всичките 28 области на България, дъщерни дружества в Румъния, Сърбия, Македония, Унгария, Украйна и Турция, както и дистрибутори в Босна и Херцеговина, Гърция и Молдова.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.