БОНУС
brand

БОНУС

Бонус е най-популярният бранд на българския пазар за здравословни и диетични изделия. Продуктите с тази марка са насочени към специфична целева група, а не към масовото потребление. Те са с превъзходно качество и от по-висока ценова категория.

Хляб „Бонус“ се произвежда по нетрадиционна технология, позволяваща заместване на брашното с цели зърна от различни видове култури – пшеница, ръж, лен, ориз.

Производител на „Бонус“ е „Джи Ви Ел Слатина“ ООД. Фирмата е създадена през 1995 г. в София и предлага продуктите DOWNTOWN FOODS AND DRINKS, които включват над 30 артикула.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.