ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
brand

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Първа инвестиционна банка е сред най-популярните банки в България.

ПИБ развива стабилно клоновата си мрежа и предоставя услугите си в цяла България като към края на първото полугодие на 2006 г. банката разполага с над 100 клона в страната. В Балканския регион ПИБ е представена с три клона в Кипър и Албания.

Първа инвестиционна банка е регистрирана като акционерно дружество през 1993 г. Тя притежава пълен банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.