ОВЕРГАЗ
brand

ОВЕРГАЗ

Овергаз е най-голямата частна газова компания в България. Основната й цел е да формира и развива българския газов пазар и да направи природния газ достъпен за българските граждани. Компанията изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи, планира, финансира и изпълнява пълния цикъл маркетинг – проектиране – строителство – експлоатация – продажба на природен газ.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.