DIR.BG
brand

DIR.BG

Дотком пазарът в България реално се заражда през 1997 г. с появата на първия комерсиален проект Дир.бг. Това е национален хоризонтален web портал – отправната точка, home страницата, вратата към цялото многообразие от новини, информация, мнения, оферти, справки, личности, фирми. Той е също така съвкупност от системи за присъствие, изява, търговия, комуникация и бизнес в интернет.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.