ALLIED PICKFORDS
brand

ALLIED PICKFORDS

„Албена Инвест Холдинг“ АД, една от най-големите холдингови компании на Българската фондова борса, успешно управлява своите четиринадесет дъщерни дружества в сферата на туризма, мебелната промишленост, транспорта и строителството. Важна инвестиционна цел на холдинга е да осигури постоянен доход от дивиденти за своите акционери.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.