ПРИСТА ОЙЛ
brand

ПРИСТА ОЙЛ

„Приста ойл“ е най-крупният български производител на смазочни материали. В продажбите на дребно на автомобилни масла компанията е с най-голям пазарен дял в България благодаре­ние на изградената широка дистрибуторска мрежа и партньорството є с водещи компании в този отрасъл. Брандът „Приста“ се асоциира с предприемчивост и успех на свободната инициатива.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.