ТЕМА
brand

ТЕМА

Седмичното списание „Тема“ се стреми да информира, да анализира, но и да забавлява. Не­изменно редакционно верую от появата му през 2001 г. е, че да се пише сериозно, не озна­чава да се пише скучно. Списанието се занимава с всички теми, които заобикалят и инте­ресуват българина.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.