ПИРЕОС
brand

ПИРЕОС

Банка Пиреос е универсална търговска банка, която оперира на българския пазар от 1993 г. Основен акцент в дейността є е активното финансиране на малкия и средния бизнес, както и банкирането на дребно.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.