M3 COMMUNICATIONS GROUP INC.
brand

M3 COMMUNICATIONS GROUP INC.

M3 Communications Group, Inc. е безспорният лидер в българската PR индустрия. Компанията е творческа лаборатория за новаторски идеи и нестандартни решения за пълно комуникаци­онно обслужване. Висок професионализъм, креативност и създаване на прецеденти в практи­ката са основните характеристики на дейността на M3 Communications Group, Inc., която е част от световната верига Hill & Knowlton.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.