СИРМА ГРУП
brand

СИРМА ГРУП

Международната софтуерна група „Сирма Груп“ е лидер в областта на информационните технологии, ИТ консултантските услуги и системната интеграция. В структурата є влизат петнадесет компании, бизнес звена и джойнт венчъри. Продуктите на групата са на све­товно ниво и се продават в над 40 страни на всички континенти.

„СОМАТ“ е най-познатото име на българския транспортен пазар. Компанията оперира соб-ствен парк от 700 автомобила, а в рамките на група Willi Betz автомобилите са 3200.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.