РУВЕКС
brand

РУВЕКС

С успешното партньорство на водещи европейски производители, „Рувекс“ е един от пи­онерите в областта на модерните локални отоплителни системи в България. Все повече български семейства ползват тяхната топлина.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.