ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ
brand

ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ

„Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и партньори“ е водеща българска правна фирма. В нея работят над 50 адвокати – съдружници и асоциирани членове, а офисите є покриват територията на цялата страна. Фирмата предоставя висококачествени правни услуги в множество области, включително дружествено право и търговски договори, сливания и придобивания, банково и финансово право, приватизация и чуждестранни инвестиции. „Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и партньори“ е най-търсеният правен консултант и в сферите проектно финансиране, недвижими имоти и строителство, ценни книжа, капиталови пазари, трудово и осигурително право, процесуално представителство и арбитраж, IT, медии и телекомуникации.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.