СОТ 161
brand

СОТ 161

„СОТ – сигнално-охранителна техника“ ЕООД (СОТ 161) е най-голямата компания за охрана в страната. Тя предлага на своите клиенти всички видове услуги, свързани с охрана и сигур­ност – централизирана охрана на обекти, физическа охрана, персонална и ВИП охрана, инкасо, съпровождане на ценни пратки и товари, охрана на обществени мероприятия. Фирмата из­вършва проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на технически системи за сигурност.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.