ПЕЧАТНИЦА СОФИЯ
brand

ПЕЧАТНИЦА СОФИЯ

„Печатница София“ ЕООД е най-мощната печатница на Балканите, която предлага възмож­ността за висококачествено едновременно отпечатване на 100 хиляди пълноцветни вест­ника в час. Тя е 100% собственост на „ВАЦ – Медийна група България Холдинг“ ЕООД. Вече десет години в нея се отпечатват най-четените вестници в страната на ролен офсетов печат.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.