КОНГРЕСТЕХНИК
brand

КОНГРЕСТЕХНИК

„Конгрестехник“ е най-голямата фирма в България, предлагаща конферентни услуги и техни­ка под наем. За шестте години от създаването си фирмата успя да наложи европейските норми и стандарти на българска почва и да утвърди марката „Конгрестехник“ като конфе­рентен доставчик № 1 в България.

Виж презентацията

     Нашите
Контакти

Мила Векова
Представител за България

Ралица Бехар
Мениджър

„Вип Медиа“ ЕООД
Официален представител на Superbrands за България
 

     Вашата
Номинация

Номинирайте Вашите предпочитани марки, за да сте сигурни, че те ще бъдат включени в списъка за предстоящото гласуване на Борда и потребителите за Superbrands. Номинирането на една и съща марка няколко пъти не влияе върху финалния резултат.